danishenglishgerman

Support

Døgnkontakt

Stampes Elektro tilbyder rådgivning og support. Support er tilgængeligt på både dansk og engelsk. Se Kontakt for telefonnummeret til support.

Årligt eftersyn

Lovgivningen i det enkelte land  kræver muligvis et årligt eftersyn af Deres elektrofisker, hvilket Stampes Elektro kan stå for. I Danmark kræver fiskeri direktoratet at elfiskeudstyr efterses en gang om året. Ring eller send en mail for at arrangere dette.

Brugermanual

Hvis De ejer en Stampe Elektro elektrofisker og har mistet Deres brugermanual, kan De bestille en ny kopi ved at sende en e-mail. Opgiv venligst Deres navn, firma- eller organisationsnavn, telefonnummer samt elektrofiskerens model og serienummer (kan ses på kontrolboksen).

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor bruge en elektrofisker?

Elektrofiskere muliggør effektiv og skånsom indsamling af levende fisk. Dette kan være en nødvendighed for at kunne: analysere bestanden, mærke fisk med radiosendere, massere rogn ud af drægtige fisk, flytte fisk ved vandløbsrestaurering samt behandle fisk efter forurening som eksempelvis spild eller udslip fra dambrug og industri.

EU-regler kræver at fiskebestanden overvåges skånsomt fra år 2015. Både SE300 og SE500 elektrofiskere har CE-certifikat og kan bruges til dette formål.

Hvordan virker en elektrofisker?

Fiskene tiltrækkes af den elektriske spænding fra anoden, og når de kommer for tæt på, bliver de midlertidigt lammet og kan derfor indsamles. Hvis der benyttes jævnstrøm med en lav ripplespænding skades fiskene ikke. Efter fiskene er kommet sig over den midlertidige lammelse er de upåvirkede af hændelsen.

Hvorfor skal elektrofiskere være CE-certificerede?

Et CE-certifikat er obligatorisk for mange produkter, der sælges i det Europæisk Økonomiske Samarbejdsområde(EØS). Bogstaverne “CE” star for “Conformité Européene”(europæisk konformitet). Et CE-certifikat er forbrugerens garanti for, at produktet lever op til de fælleseuropæiske mindstekrav indenfor sundhed, sikkerhed og miljøbelastning.

EU-lovgivning kræver, at elektrofiskere er CE-certificerede. Både SE300 og SE500 kontrolboksene er CE-certificerede i overensstemmelse med IEC 60335-2-86.

Fra år 2015 kræves det, at der foretages undersøgelse af fiskebestanden i europæiske vandløb. Elektrofiskere muliggør, at biologer kan opfylde disse krav på en effektiv og human måde.

Er elektrofiskeri sikkert?

Elektrofiskeri er sikkert, hvis det udføres korrekt. Stampes Elektros elektrofiskere er udstyret med dødmandsknapper og er CE-certificerede. Brugsmanualen indeholder sikkerhedsinstruktioner, der skal følges.

Elektrofiskeri kan være livsfarligt, hvis der benyttes ulovligt udstyr, eller hvis sikkerhedsinstruktionerne ikke følges.

Skader elektrofiskeri fiskene?

Stampes Elektro elektrofiskere leverer ren jævnstrøm med en meget lav ripplespænding, hvilket betyder, at fiskene kun lammes og de derfor ikke påføres permanent skade.

Hjemmelavede elektrofiskere er livsfarlige for både operatører og fisk.

Må privatpersoner eller private virksomheder eje elektrofiskere?

I følge dansk lovgivning er der ingen begrænsninger i forbindelse med salg af elektrofiskere. Man må kun bruge en elektrofisker hvis man har gennemgået kusrsus i elfiskeri. desuden skal der gives tilladelse til elfiskeri  af fiskeri direktoratet i hvert enkelt tilfælde.

Må jeg bruge offentlig elforsyning til elektrofiskeri?

Det er ikke tilladt at bruge offentlig elforsyning til elektrofiskeri. Der skal i stedet benyttes et passende generatoranlæg. Stampes Elektro har et stor udvalg af generatoranlæg.