danishenglishgerman

Referencer

Fyns Laksefisk – 2.5 år med gode erfaringer

August 2012, Odense – Fyns Laksefisk har over to års erfaring med SE Elfiskeudstyr. Elfiskeudstyret bruges intensivt i november (fire dage om ugen) til at fange modne hun havørred for kunstig opformering og udsætning. Elfiskeudstyret bruges yderligere tre til fem gange i resten af året.
“SE Elfiskeudstyr er bedre til at styre fisken. De tiltrækker dem mere jævnt, hvilket gør det lettere at få fisken i nettet, “siger fiske mester Linda Bollerup Høeg. “Det er mere skånsom mod fisken, og  rammer ikke dem så hårdt.”
Fyns Laksefisk har fundet SE elfiskeudstyret meget pålidelig, og har ikke haft nogen problemer med udstyret. De bruger Stampes Elektro for den lovpligtige årlige eftersyn . Fyns Laksefisk har to SE 300 sæt, som de bruger med en anodestang med en 30 cm eller 60 cm ring, afhængig af vanddybden. Fyns Laksefisk arbejder sammen med Vandpleje Fyn, en sammenslutning af over 20 lystfiskeri foreninger. Vandpleje Fyn også to SE 300 sæt. Fyns Laksefisk Elsesminde  (www.fyns-laksefisk.dk) er et recirkuleret opdrætsanlæg for laksefisk. Der produceres årligt ca. 700.000 havørreder (26 ton) til udsætning – primært i de fynske vande.

AQUA Akvarium anvender Stampes Elektro elektrofisker

I april 2012 købte AQUA Akvarium & Dyrepark i Silkeborg en SE 300 elektrofisker fra Stampes Elektro, således at de effektivt  kunne indsamle ferskvandsfisk i naturen uden at påføre dem skade. Akvariet har oplevet, at Stampes Elektro’s elektrofisker er både pålidelig, effektiv og mindre skadelig for fiskene end garnfiskeri. I første omgang lånte akvariet en af Stampes Elektro’s elektrofiskere fra DTU, men de valgte efterfølgende at købe deres egen.

Akvariet har desuden også købt et generatoranlæg, en stor katode (50 cm x 50 cm), to forskellige anode-stænger samt en 30 cm ring til stængerne. De har meldt tilbage og sagt at de nu kan fiske effektivt på både dybt og lavt vand med Stampes Elektro’s SE 300 elektrofisker.

AQUA Akvarium & Dyrepark (www.visitaqua.dk) er Nordeuropas største ferskvandsakvarium. Udover at formidle viden omkring det danske ferskvand og dets omgivelser arbejder akvariet med at beskytte og fremme både plante- og dyreliv i de danske søer og vandløb.

Flere YouTube videoer

SE 300

SE 300 i brug i Brede Å

Nyhedsindslag hvor en af Stampe Elektro SE 300 elektrofiskere bruges i vandet omkring Ishøj, Danmark.

SE 500

SE 500 i brug i Varde Å, Danmark (del 1 af 4)

SE 500 i brug i Varde Å, Denmark (del 3 af 4)

SE 500 i brug i Varde Å, Denmark (del 4 af 4 – se hele fangsten)